Huangmei Shan Zhang - Anqing

Huxin Middle Road 9, Anqing, Anqing

Huangmei Shanzhuang is a 3-star hotel providing rooms, restaurant, tea house, fishing and Huangmei Opera performance.

Dirección Huangmei Shan Zhang - Anqing

Huxin Middle Road 9, Anqing , CP: 246002 , Anqing , China
Teléfono: No especificado
Fax: No especificado

Huangmei Shan Zhang - Anqing

Comentarios de Facebook